اطلاعات معماری

اطلاعات معماری


نکات مهم در نوشتن رزومه معماری یا پرورتفولیو معماری

پورتفولیو (portfolio) معرف یک معمار است که شخصیت کاری و مهارتهای شخصی او را نشان می­دهد.پورتفولیو معماری (portfolio) برای یافتن شغل مناسب و یا برای گرفتن پذیرش از دانشگاه­های خارج از کشور ( اپلای ).Curriculum Vitae یا همان CV ، اطلاعات تحصیلی، سابقه کاری و حرفه ای.روزمه نیز یک سند مشخصی است که در یک صفحه تهیه می شود.

جزئیات بیشتر