گالری پروژه های انجام شده

طراحی نمای خارجی

طراحی نمای خارجی

جزئیات بیشتر
امفی تئاتر (Schouwburg Amphion / Mecanoo)

امفی تئاتر (Schouwburg Amphion / Mecanoo)

جزئیات بیشتر
مدل طراحی اشپزخانه

مدل طراحی اشپزخانه

جزئیات بیشتر
شبت بندی کامپیوتری

شبت بندی کامپیوتری

جزئیات بیشتر
بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

جزئیات بیشتر
طراحی دکوراسیون داخلی اتاق کودک

طراحی دکوراسیون داخلی اتاق کودک

جزئیات بیشتر
طراحی دکوراسیون داخلی اتاق کودک 2

طراحی دکوراسیون داخلی اتاق کودک 2

جزئیات بیشتر
طراحی دکوراسیون داخلی اتاق کودک

طراحی دکوراسیون داخلی اتاق کودک

جزئیات بیشتر
نمونه اسکیس 2

نمونه اسکیس 2

جزئیات بیشتر
نمونه اسکیس

نمونه اسکیس

جزئیات بیشتر
نمونه پله های اجرا شده

نمونه پله های اجرا شده

جزئیات بیشتر